ทดสอบคอร์สภาษี บัญชี 1

คำอธิบายเกี่ยวกับคอร์ส

คอร์สฟรี สำหรับทุกคน ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียน สามารถเข้าสู่หัวข้อต่าง ๆ ได้ตามความสนใจ

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียน

Kurs innehåll

หัวเรื่อง คอร์สภาษี บัญชี สวีเดน
หัวเรื่องหลักเกี่ยวกับ F-skatt