สรุปวันที่สำคัญๆ เกี่ยวกับการยื่นแสดงภาษีรายได้ในปี 2023 (รายได้ปี 2022) ของบุคคลธรรมดา

13 กุมภาพันธ์ 2023

วันนี้เป็นวันสุดท้ายในการชำระเงินเพิ่มพิเศษเข้าบัญชีภาษี (skattekonto) เพื่อจ่ายภาษีคงค้าง (kvarskatt) ที่มากกว่า 30000 โครนเพื่อหลีกเลี่ยงการจ่ายดอกเบี้ย (kostnadsränta)

5 มีนาคม 2023

หากท่านต้องการได้รับแบบฟอร์มแสดงภาษี (inkomstdeklaration) ในกล่องจดหมายอิเล็คทรอนิกส์ ให้ท่านสมัครใช้บริการกล่องจดหมายอิเล็คทรอนิกส์ภายในวันที่ 5 มีนาคม 2023

***สมัครใช้บริการกล่องจดหมายอีเล็คทรอนิกส์ได้ง่ายๆ ด้วย BankID ของท่านที่ เช่น www.kivra.se เป็นต้น

 6 – 10 มีนาคม 2023

ท่านที่มีกล่องจดหมายอิเล็คทรอนิกส์จะได้รับแบบแสดงภาษี (inkomstdeklaration) เป็นไฟล์ PDF ในนั้น

10 มีนาคม 2023

ท่านสามารถล้อคอินเข้าไปดูแบบแสดงภาษี (inkomstdeklaration) ได้ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2023 เป็นต้นไป หากท่านสามารถยืนยันตัวตนทางอิเล็คทรอนิกส์ได้ (BankID)

 14 มีนาคม 2023

ท่านสามารถยื่นส่งภาษีได้ ท่านที่สามารถยืนยันตัวตนทางอิเล็คทรอนิกส์ได้ (BankID) สามารถล้อคอินเข้าไปยื่นภาษีได้ในเว็ปไซต์ของSkatteverket ในบริการที่ชื่อ Inkomstdeklaration 1

30 มีนาคม 2023

หากท่านต้องการได้รับภาษีคืนภายในเดือนเมษายน วันนี้คือวันสุดท้ายที่ท่านจะยื่นส่งภาษีผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์โดยที่ไม่มีการแก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงใดๆ

2-3 เมษายน 2023

วันนี้ทางกรมสรรพากรจะส่งใบสรุปภาษีให้ท่านที่อนุมัติ (godkänt) ยื่นแบบแสดงรายงานภาษีโดยที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขใดๆ ก่อนวันที่ 30 มีนาคม 2023 สำหรับท่านที่ไม่มีกล่องจดหมายอิเล็คทรอนิกส์ ท่านจะได้รับใบสรุปภาษีทางไปรษณีย์ 1-3 สัปดาห์หลังจากนี้

5 – 6 เมษายน 2023

กรมสรรพากรจ่ายภาษีคืนให้สำหรับท่านที่ส่งรายงานภาษีก่อนวันที่ 30 มีนาคม 2023

15 มีนาคม – 15 เมษายน 2023

ท่านที่ไม่มีกล่องจดหมายอิเล็คทรอนิกส์จะได้รับแบบแสดงภาษีทางไปรษณีย์ ท่านที่สามารถยืนยันตัวตนทางอิเล็คทรอนิกส์ได้ (BankID) สามารถล้อคอินเข้าไปในเว็ปไซต์ของ Skatteverket และส่งรายงานภาษีได้ถึงแม้ว่าท่านจะยังไม่ได้รับแบบแสดงภาษีทางไปรษณีย์ก็ตาม

2 พฤษภาคม 2023

วันที่ 2 พฤษภาคมคือวันสุดท้ายในการยื่นภาษีหากท่านไม่ได้รับการยืดระยะเวลาออกไป (anstånd)

3 พฤษภาคม 2023

วันนี้เป็นวันสุดท้ายที่จะทำการชำระเงินภาษีเพิ่มสำหรับท่านที่มีภาษีคงค้าง (kvarskatt) น้อยกว่า 30000 โครน และต้องการหลีกเลี่ยงการจ่ายดอกเบี้ยค่าใช้จ่าย (kostnadsränta)

4-5 มิถุนายน 2023

กรมสรรพากรส่งใบสรุปภาษีให้ท่านที่ส่งรายงานภาษีและอนุมัติ (godkänt) รายงานภาษีของท่านภายในวันที่ 2 พฤษภาคม 2023 ท่านที่ไม่มีกล่องจดหมายอิเล็คทรอนิกส์จะได้รับใบสรุปภาษีทางไปรษณีย์ 1-3 สัปดาห์หลังจากนี้

 8-9 มิถุนายน 2023

กรมสรรพากรจ่ายภาษีคืนให้ท่านที่ยื่นภาษีและอนุมัติ (godkänt) ภาษีภายในวันที่ 2 พฤษภาคม 2023

10-11 สิงหาคม 2023

กรมสรรพากรจ่ายเงินภาษีคืนให้ท่านที่ไม่ได้รับใบสรุปภาษีในเดือนเมษายนหรือมิถุนายน เช่น ท่านที่ได้รับการยืดระยะเวลาการยื่นภาษี เป็นต้น

12 กันยายน 2023

วันนี้เป็นวันสุดท้ายในการชำระภาษีคงค้าง (kvarskatt) สำหรับหลาย ๆ ท่าน ท่านต้องชำระภาษีคงค้างภายใน 90 วันนับจากที่ท่านได้รับใบสรุปภาษี วันที่ที่ชำระภาษีจะแสดงอยู่ในใบสรุปภาษี

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์นี้

https://www.skatteverket.se/privat/deklaration/datumfordeklarationen2023.4.1997e70d1848dabbac95d72.html