เงินสนับสนุนค่าไฟฟ้าสำหรับบริษัท

รัฐบาลมอบหมายให้กรมสรรพากร (Skatteverket) เป็นผู้ดูแลและจ่ายเงินเงินสนับสนุนค่าไฟฟ้าสำหรับบริษัท บริษัทสามารถยื่นเรื่องขอเงินสนับสนุนค่าไฟฟ้าได้ผ่านทางอินเตอร์เน็ตซึ่งจะเปิดให้ยื่นเรื่องประมาณวันที่ 30 พฤษภาคม 2023 ถึงวันที่ 25 กันยายน 2023

บริษัทที่สามารถยื่นเรื่องขอเงินสนับสนุนค่าไฟฟ้าได้นั้นจะต้องอยู่ในพื้นที่ไฟฟ้าเขต 3 และ 4 เท่านั้น ส่วนบริษัทในพื้นที่ไฟฟ้าเขต 1 และ 2 ไม่สามารถขอเงินสนับสนุนนี้ได้

หมายเหตุ กรมสรรพากร (Skatteverket) ณ ตอนนี้ เป็นผู้ดูแลและจ่ายเงินสนับสนุนค่าไฟฟ้าสำหรับบริษัทเท่านั้น และเว็ปไซต์ของกรมสรรพากร (Skatteverket) จะทำการอัพเดทข้อมูลเรื่อยๆ

ใครบ้างที่สามารถยื่นเรื่องขอเงินสนับสนุนค่าไฟฟ้าสำหรับบริษัทได้?

  • บริษัทที่เป็น enskild firma และนิติบุคคลในเขตพื้นที่ไฟฟ้าเขต 3 และ 4 สามารถยื่นเรื่องได้
  • บริษัทต้องมีชื่ออยู่ในสัญญาเครือข่ายไฟฟ้า ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2022 บริษัทที่มีชื่ออยู่ในสัญญาเครือข่ายไฟฟ้าหลังจากวันที่ 17 พฤศจิกายน 2022 จะไม่ได้รับเงินสนับสนุน
  • การที่บริษัทจะมีสิทธิ์ในการขอเงินสนับสนุนค่าไฟฟ้าได้ บริษัทต้องจ่ายภาษีและส่งรายงานภาษีครบถ้วน
  • บริษัทต้องไม่มีหนี้กับ Kronofogden

คุณจะได้รับเงินสนับสนุนค่าไฟฟ้าเท่าไหร่?


• บริษัทในพื้นที่ไฟฟ้าเขต 4 ได้รับ 0,79 โครน / การใช้ไฟฟ้ากิโลวัตต์ชั่วโมง
• บริษัทในพื้นที่ไฟฟ้าเขต 3 ได้รับ 0,50 โครน / การใช้ไฟฟ้ากิโลวัตต์ชั่วโมง

ยอดเงินสนับสนุนนั้นขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้ไฟฟ้าในเดือนตุลาคม 2021 ถึงเดือนกันยายน 2022 หนึ่งบริษัทหรือกลุ่มบริษัทสามารถได้รับเงินสนับสนุนค่าไฟฟ้าได้ไม่เกิน 20 ล้านโครน

เงินสนับสนุนค่าไฟฟ้านี้จ่ายออกอย่างไร?


เงินสนับสนุนค่าไฟฟ้าจ่ายออกไปที่บัญชีภาษีของบริษัท (företagets skattekonto) โดยเงินสนับสนุนนี้ทางกรมสรรพากรตั้งใจที่จะจ่ายออกหลังจากที่ได้รับเรื่อง คือจ่ายออกให้เร็วที่สุดนั้นเอง

นอกจากนี้ยังมีเงินสนับสนุนสำหรับบุคคลธรรมดา https://www.forsakringskassan.se/privatperson/utbetalning-av-elstod
และเงินสนับสนุนสำหรับบริษัทที่ใช้ไฟฟ้ามาก
https://www.energimyndigheten.se/energieffektivisering/jag-vill-energieffektivisera-min-organisation/ekonomiska-stod-och-radgivning/elkostnadsstod-for-foretag2/

ที่มาของข้อมูล และอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่

https://www.skatteverket.se/foretag/drivaforetag/statligtstod/elstodtillforetag.4.48cfd212185efbb440b298f.html#Andratyperavelstod