เงินช่วยเหลือในการปรับตัวสำหรับบริษัทที่มีรายได้ลดลง

Credits: Melker Dahlstrand/imagebank.sweden.se

Omställningsstöd för företag med kraftigt minskad omsättning

เงินช่วยเหลือในการปรับตัวสำหรับบริษัทที่มีรายได้ลดลงอย่างมาก

Riksdagen och regeringen har beslutat om ett omställningsstöd till företag som har tappat mycket omsättning under mars och april 2020 på grund av corona. Det kommer att gå att söka omställningsstöd hos Skatteverket från den 22 juni klockan 12.00. Här finns mer information.

รัฐสภาและรัฐบาลได้อนุมัติเงินช่วยเหลือในการปรับตัวสำหรับบริษัทที่มีรายได้ลดลงในเดือนมีนาคมและเมษายน 2020 อันมีสาเหตุสืบเนื่องมาจากสถานการณ์เชื้อไวรัสโคโรน่า เงินช่วยนี้สามารถยื่นขอได้กับกรมสรรพากร (Skatteverket) ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2020 เวลา 12:00 เป็นต้นไป อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่

Vilka företag kan få omställningsstöd?

บริษัทไหนที่สามารถของเงินเช่วยในการปรับตัวนี้ได้บ้าง?

För att kunna få del av om omställningsstöd ska företaget ha redovisat en nettoomsättning om minst 250 000 kronor under det senaste räkenskapsåret. Nettoomsättningen ska ha minskat med minst 30 procent under mars och april 2020 jämfört med mars och april 2019. Nedgången ska vara orsakad av spridningen av sjukdomen covid-19. Till nettoomsättning räknas intäkter från sålda varor och utförda tjänster som ingår i företagets normala verksamhet, med avdrag för lämnade rabatter, mervärdesskatt och annan skatt som är direkt knuten till omsättningen.

การที่บริษัทจะยื่นขอเงินช่วยในการปรับตัวได้นั้น บริษัทจะต้องมีการแสดงรายได้สุทธิไม่ต่ำกว่า 250000 โครนในปีบัญชีล่าสุดที่ผ่านมา รายได้สุทธิต้องลดลงอย่างน้อย 30% ในเดือนมีนาคมและเมษายน ปี 2020 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมีนาคมและเมษายน ปี 2019 การลดลงนี้จะต้องมีสาเหตุมาจากการระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 รายได้สุทธิคำนวณจากรายได้จากการขายสินค้าและบริการที่เป็นรายได้ปกติของกิจการ หักส่วนลดต่างๆ, ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆที่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับรายได้

Stödet gäller företag som är godkända för F-skatt, och dessutom exempelvis för de stiftelser, ideella föreningar och registrerade trossamfund som är undantagna från skattskyldighet. Om ditt företag inte har F-skatt kan du ansöka om det redan nu.

เงินช่วยนี้ให้สำหรับบริษัทที่มีใบทะเบียนการค้า (F-skatt) ยกเว้นสมาคมในรูปต่างๆ ที่ได้รับการยกเว้นการเสียภาษี เช่น stiftelser, ideella föreningar และ  trossamfund ถ้าบริษัทของคุณไม่มีใบทะเบียนการค้า (F-skatt) คุณสามารถยื่นเรื่องของใบทะเบียนการค้า (F-skatt) ได้ตอนนี้เลย

ยื่นเรื่องขอจดทะเบียนการค้า (F-skatt) ได้ที่ลิงค์นี้ Ansök om F-skatt på verksamt.se

Företag som har skatte- eller avgiftsskulder som lämnats till Kronofogden kommer inte att kunna få del av stödet. Inte heller exempelvis företag som kan anses vara på obestånd enligt konkurslagen eller har sin hemvist i länder som OECD och EU betecknar som icke samarbetsvilliga ur skattesynpunkt. Företag som söker stöd ska försäkra på heder och samvete att uppgifterna som de lämnar är korrekta.

บริษัทที่ค้างชำระหนี้ภาษีและหนี้ถูกส่งต่อไปที่ Kronofogden จะไม่ได้รับการช่วยเหลือ นอกจากนั้นบริษัทที่มีสถานะย่ำแย่ที่เข้าข่ายตามกฎหมายเกี่ยวกับการล้มละลาย และบริษัทที่อยู่ในประเทศ OECD และใน EU และถูกบันทึกเอาไว้ว่าเป็นบริษัทที่ไม่ให้ความร่วมมือในการจ่ายภาษีก็จะไม่ได้รับการช่วยเหลือเช่นกัน

บริษัทที่ยื่นเรื่องขอความช่วยเหลือจะต้องรับรองด้วยเกียรติและศักดิ์ศรีว่าข้อมูลที่ให้นั้นเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง

När går stödet att söka?

สามารถยื่นเรื่องขอความช่วยเหลือนี้ได้เมื่อไหร่?

Det går inte att ansöka om omställningsstöd eftersom lagen inte trätt i kraft ännu. Lagen träder i kraft den 22 juni. Skatteverket öppnar ansökningstjänsten den 22 juni kl 12.00. Sista dagen att ansöka är den 31 augusti 2020.

ณ ตอนนี้ (2020-06-19, วันที่แปลบทความ) ยังไม่สามารถยื่นเรื่องได้เนื่องจากกฎหมายยังไม่มีผลบังคับใช้ กฎหมายมีผลบังคับใช้วันที่ 22 มิถุนายน 2020 กรมสรรพากร (Skatteverket) จะเปิดบริการให้ยื่นเรื่องได้วันที่ 22 มิถุนายน 2020 เวลา 12:00 เป็นต้นไป วันสุดท้ายที่สามารถยื่นเรื่องขอความช่วยเหลือได้คือวันที่ 31 สิงหาคม 2020

Hur stort kan stödet bli?

ขนาดของเงินช่วยจะมากน้อยเท่าไหร่?

Storleken på stödet beror på hur mycket företagets nettoomsättning har minskat. Det lägsta stöd som beviljas är 5 000 kronor, det högsta är 150 miljoner kronor. Stödet ska bidra till att täcka företagets fasta kostnader. Skatteverket har tagit fram en beräkningshjälp där du kommer att kunna få en första uppskattning om ifall företaget är berättigat till stöd och i så fall hur mycket.
Om stödet uppgår till minst 100 000 kronor kan företaget också få ekonomiskt stöd för administrativa kostnader som företaget haft för att göra sin ansökan. Sådant stöd ges med högst 10 000 kronor per företag.

ขนาดของเงินช่วยขึ้นอยู่กับรายได้ของบริษัทว่าลดลงเท่าไหร่ ขนาดของเงินช่วยที่จะอนุมัติให้ ยอดต่ำสุดคือ 5000 โครน และสูงสุด 150 ล้านโครน เงินช่วยเหลือนี้จะช่วยครอบคลุมไปถึงค่าใช้จ่ายตายตัวของบริษัท กรมสรรพากร (Skatteverket) มีโปรแกรมที่ช่วยในการคำนวณว่าคุณจะได้รับเงินช่วยเท่าไหร่ (โดยประมาณ) ถ้าบริษัทมีคุณสมบัติครบที่จะสามารถยื่นเรื่องขอเงินช่วยได้ ถ้าเงินช่วยมีขนาดมากกว่า 100000 โครน บริษัทสามารถได้รับเงินช่วยค่าใช้จ่ายในการในยื่นเรื่องได้สูงสุด 10000 โครนต่อบริษัท

Hur ansöker företaget om omställningsstöd?

บริษัทจะยื่นเรื่องขอเงินช่วยในการปรับตัวนี้อย่างไร?

Det går inte att ansöka om omställningsstöd än eftersom lagen inte trätt i kraft ännu. Lagen träder i kraft den 22 juni.

När du kan söka omställningsstödet gör du det i en ny tjänst i Mina sidor på skatteverket.se. Den 22 juni klockan 12.00 öppnar den nya tjänsten för företag som vill söka. Mer detaljerad information om omställningsstödet finns i Rättslig vägledning. Sista dagen att ansöka är den 31 augusti 2020.

ณ ตอนนี้ (2020-06-19, วันที่แปลบทความ) ยังไม่สามารถยื่นเรื่องได้เนื่องจากกฎหมายยังไม่มีผลบังคับใช้ กฎหมายมีผลบังคับใช้วันที่ 22 มิถุนายน 2020

เมื่อถึงเวลาที่สามารถยื่นเรื่องได้ ให้คุณยื่นเรื่องไปที่ Mina sidor ในเว็ปไซต์ของกรมสรรพากร (Skatteverket) บริการใหม่ที่ให้ยื่นเรื่องเกี่ยวกับเงินช่วยตัวนี้จะเปิดบริการให้ยื่นเรื่องได้วันที่ 22 มิถุนายน 2020 เวลา 12:00 เป็นต้นไป ข้อมูลเพิ่มเติมมีอยู่ใน Rättslig vägledning


วันสุดท้ายที่สามารถยื่นเรื่องขอความช่วยเหลือได้คือวันที่ 31 สิงหาคม 2020

Omställningsstöd med anledning av corona (Rättslig vägledning)

I ansökan ska företaget redovisa sina fasta kostnader, till exempel hyra, leasing och räntor.

Företaget ska också redovisa hur mycket nettoomsättningen har gått ned. Det beräknas genom att jämföra nettoomsättningen för mars och april i år med samma period 2019.

Om stödet överstiger 100 000 krävs ett intyg från en godkänd eller auktoriserad revisor eller ett registrerat revisionsbolag som visar att uppgifterna i ansökan stämmer. Intyget ska bifogas till ansökan.

ในแบบฟอร์มยื่นเรื่องต้องแจกแจงค่าใช้จ่ายตายตัว เช่น ค่าเช่า, ค่าเช่ารถ เครื่องจักรและอุปกรณ์ และดอกเบี้ย

บริษัทจะต้องแสดงว่ารายได้ลดลงไปเท่าไหร่ โดยคำนวณได้จากเปรียบเทียบรายได้เดือนมีนาคมและเมษายนปีนี้กับปีที่แล้ว

ถ้าเงินช่วยมากกว่า 100000 โครน จะต้องมีใบรับรองจากผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับการรับรอง หรือบริษัทตรวจสอบบัญชีที่รับรองว่าข้อมูลที่ยื่นเรื่องไปนั้นถูกต้อง ใบรับรองจะต้องแนบไปพร้อมกับแบบฟอร์มการยื่นเรื่อง

ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมสัมมนาเกี่ยวกับเงินช่วยเหลือในการปรับตัว และวิธีการขอเงินช่วยได้ที่ลิงค์นี้ Anmäl till dig till vårt webbseminarium om omställningsstödet och hur du går tillväga för att söka det

Vem på företaget ska söka omställningsstödet?

ใครในบริษัทที่จะสามารถยื่นเรื่องขอเงินช่วยตัวนี้ได้?

Ansökan behöver göras av en behörig företrädare för företaget.

การยื่นเรื่องจะต้องทำโดยผู้ที่มีอำนาจในบริษัท

Du som är enskild näringsidkare eller ensam firmatecknare för ett företag kan själv söka omställningsstöd. Du kan också välja att istället utse ett ombud för ansökan om du vill. Det kallas för ett omställningsstödsombud.

กิจการเจ้าของคนเดียว (enskild näringsidkare) หรือ ผู้มีอำนาจในการลงนามของบริษัทสามารถยื่นเรื่องขอเงินช่วยนี้ได้เอง คุณสามารถมอบอำนาจให้ตัวแทนยื่นเรื่องแทนได้ ตัวแทนนี้เราจะเรียกว่า omställningsstödsombud

Behörig företrädare, till exempel vd, styrelse eller särskild firmatecknare kan ansöka om omställningsstöd. En behörig företrädare kan också utse ett omställningsstödsombud. Om firman tecknas av flera personer i förening behövs ett ombud och alla firmatecknare ska skriva under anmälan om ombud.

ผู้มีอำนาจในการลงนามของบริษัท เช่น ผู้จัดการ คณะกรรมการ หรือผู้มีอำนาจเฉพาะ สามารถยื่นเรื่องขอเงินช่วยนี้ได้ ผู้มีอำนาจในบริษัทสามารถแต่งตั้งตัวแทน omställningsstödsombud

หากบริษัทมีผู้มีอำนาจลงนามหลายคน ให้ผู้มีอำนาจทุกคนเซ็นต์รับรองการแต่งตั้งตัวแทนด้วย

Det går att utse ett omställningsstödsombud redan nu. Ombudet behöver ha ett svenskt personnummer och en svensk e-legitimation.

คุณสามารถแต่งตั้งตัวแทน omställningsstödsombud ได้ตั้งแต่ตอนนี้เลย ตัวแทนจะต้องมีเลขประจำตัวประชาชนสวีเดน (personnummer) และสามารถยืนยันตัวตนผ่านทางอีเล็คทรอนิกส์ได้ (e-legitimation)

ยื่นเรื่องแต่งตั้งตัวแทนได้ที่ลิงค์นี้ Ansökan Omställningsstödsombud

Hur och när kommer pengarna?

จะได้รับเงินช่วยอย่างไรและเมื่อไหร่?

Skatteverkets ambition är att betala ut stödet cirka en vecka efter att ansökan har kommit in till myndigheten. Det gäller under förutsättning att ansökan är komplett och att Skatteverket inte bedömer att det finns en risk för felaktig utbetalning. Utbetalningen sker till företagets skattekonto.

กรมสรรพากรมีความตั้งใจที่จะจ่ายเงินช่วยนี้หลังจากได้รับเรื่องประมาณ 1 สัปดาห์ แต่เรื่องที่รับมาจะต้องมีข้อมูลครบถ้วน และกรมสรรพากรได้พิจารณาแล้วว่าการจ่ายเงินช่วยนี้มีความถูกต้อง การจ่ายเงินช่วยนี้จะจ่ายไปที่บัญชีภาษี (skattekonto)

Kan företaget behöva betala tillbaka pengar?

บริษัทต้องจ่ายคืนเงินช่วยตัวนี้หรือไม่?

Omställningsstödet behöver inte betalas tillbaka eftersom det är ett stöd, inte ett lån eller ett uppskov. Hela eller delar av beloppet kan dock krävas tillbaka om Skatteverkets granskning skulle visa att ansökan innehåller felaktiga uppgifter och att företaget inte har rätt till stödet.

เงินช่วยในการปรับตัวนี้ไม่ต้องจ่ายคืนเนื่องจากว่าเป็นเงินช่วยแบบให้เปล่า ไม่ใช่เงินกู้หรือเป็นการยืดระยะเวลาการจ่าย แต่เงินช่วยทั้งหมดหรือบางส่วนสามารถถูกเรียกคืนได้ หากกรมสรรพากร (Skatteverket) ได้ทำการตรวจสอบแล้วพบว่าเรื่องที่ยืนมานั้นมีข้อมูลไม่ถูกต้องและบริษัทไม่เข้าเงื่อนไขที่จะสามารถขอเงินช่วยตัวนี้

Sidan uppdateras när det kommer ny information.

ข้อมูลนี้จะถูกปรับเปลี่ยนเมื่อมีข้อมูลใหม่เข้ามาเพิ่มเติม

ข้อเสนอของรัฐบาลที่ส่งให้รัฐสภาพิจารณา ดูได้จากลิงค์นี้ » Regeringens proposition som lämnats till Riksdagen

Texten översatta till thailändska av Rao Redovisning AB.
Rao Redovisning AB reserverar sig för eventuella fel i översättningen. Vid olika innebörd av den svenska och den thailändska texten så gäller den svenska texten.

บทความแปลเป็นภาษาไทยโดย Rao Redovisning AB
Rao Redovisning AB สงวนสิทธิ์ความผิดพลาดในการแปล ในกรณีที่ความหมายในภาษาสวีเดนและภาษาไทยมีความแตกต่างกัน ให้ยึดความหมายในภาษาสวีเดนเป็นหลัก